M8WIN

  Quyền đại diện giải trí M8 trực tuyến và Nghĩa vụ của Liên minh.
  1. Phòng hỗ trợ khách hàng giải trí M8 trực tuyến sẽ đăng ký với Liên minh và sẽ quan sát tình trạng cá cược của khách hàng. Liên minh và các thành viên phải đồng ý và tuân thủ các quy định cho thành viên của giải trí trực tuyến của M8 cũng như các chính sách và chương trình hoạt động. M8 giải trí trực tuyến có thể từ chối hoặc đóng băng tài khoản và quyền của hội liên hiệp hoặc thành viên.
  2. Hãng này có thể đăng nhập bất cứ lúc nào để biết được trạng thái thành viên của Liên minh và các thành viên trong các hoạt động trang web cá cược. Phòng dịch vụ giải trí trực tuyến M8 sẽ tính toán hoa hồng thu được theo số liệu đại diện của mỗi thành viên.
  3. Phòng giải trí trực tuyến M8 có thể sửa đổi bất kỳ quy định nào trên văn bản hợp đồng, bao gồm: phạm vi của kế hoạch hoa hồng, quyền hạn hoa hồng hiện tại, chương trình thanh toán, và Kế hoạch tham khảo Pháp lệnh M8 giải trí trực tuyến sẽ được thông báo bằng e-mail đại diện, và các phương pháp thông báo khác từ liên minh. Quyền Liên minh sửa đổi có thể ra lệnh từ chối, bên giao nhận Liên minh có thể chấm dứt hợp đồng, và nhân viên phục vụ khách hàng được dùng để phản ánh quan điểm của 或洽. Khi sửa đổi đại diện của Liên minh mà không nhận phải bất kỳ sự phản đối nào, hợp đồng sẽ được coi là sửa đổi các đoàn proxy mặc định phải tuân thủ các quy định có liên quan của sự thay đổi.
  Quyền lực Liên minh M8 Và Nghĩa vụ của Giải trí trực tuyến
  • - Quyền Liên minh sẽ làm hết sức mình để công bố rộng rãi; việc bán hàng và tiếp thị của giải trí trực tuyến cho phép các đại lý chính dòng M8 M8 tối đa hóa lợi nhuận và tính giải trí. Đại lý Liên minh không được hoạt động trái với pháp luật, cần quảng bá, bán hàng và tiếp thị hình ảnh tích cực của giải trí trực tuyến M8, có trách nhiệm và nghĩa vụ thông báo cho các thành viên tất cả các điều kiện ưu đãi có liên quan tới dòng sản phẩm giải trí của M8.
  • - Đại lý liên minh đã chọn chiến thuật quảng cáo của giải trí trực tuyến M8: đối với việc thanh toán, đại lý phải chịu chi phí.
  • - Bất kỳ thông tin giải trí nào liên quan đến trực tuyến M8 bao gồm: bảng, báo cáo, màn hình trò chơi, thiết kế, copywriting, Quyền liên minh cấm sao chép, tiết lộ, phát tài liệu có liên quan, M8 trực tuyến giải trí để giữ lại tưởng pháp lý. Theo các đại lý làm nhu cầu xúc tiến kinh doanh liên quan, xin vui lòng liên hệ với M8 giải trí trực tuyến.
  Quy định pháp lý
  1. Liên minh không thể thiết lập ở tất cả các cấp của các đại lý đôi / nhiều tài khoản ủy nhiệm mà không có điều kiện cấp giấy phép giải trí trực tuyến M8, và không kiếm được tiền hoa hồng từ giải trí trực tuyến tài khoản M8 hoặc các bên liên quan. Hãy ghi nhớ rằng bất kỳ một loại tài khoản ủy nhiệm không thể được sử dụng để đặt cược, M8 và giải trí trực tuyến có quyền chấm dứt tài khoản và niêm phong tất cả trong trò chơi để kiếm được một khoản hoa hồng.
  2. Để đảm bảo rằng tất cả các thành viên của các tài khoản trực tuyến giải trí M8 riêng tư và lợi ích, M8 trực tuyến giải trí không cung cấp bất kỳ mật khẩu thành viên hoặc thành viên thông tin cá nhân. Diễn xuất ở tất cả các cấp của Liên minh cũng không phải trong bất kỳ cách nào để có được thông tin thành viên, hoặc bất cứ dấu trong tài khoản thành viên thấp hơn, chẳng hạn như các thành viên Nhóm đại lí liên minh phát triển đã vi phạm các quy định riêng của giải trí trực tuyến M8, M8 đúng giải trí trực tuyến để hủy bỏ giấy ủy nhiệm liên minh tiền thưởng, và hủy bỏ Liên minh ủy quyền tài khoản.
  3. Quyền thành viên Liên minh không thể mở nhiều hơn một tài khoản. M8 giải trí trực tuyến quyền yêu cầu thành viên cung cấp bằng chứng để xác minh danh tính của các thành viên, và giữ lại quyền để xác định xem có nên lặp lại các thành viên có địa chỉ IP dạng hợp lệ. Vi phạm các vấn đề trên, M8 giải trí trực tuyến có quyền chấm dứt người chơi các trò chơi và niêm phong tài khoản và tất cả tiền hoa hồng kiếm được trong game.
  4. Quyền Liên minh có thể không phải cho bản thân hoặc thành viên của các đoàn thể khác theo cá cược hiệu quả, chỉ có thể là công ty thành viên có hiệu quả trực thuộc đặt cược dưới, đại lý cần phải có 5 mỗi tháng ra khỏi dây chuyền lắp ráp cược là hợp lệ (cá cược có hiệu quả trên mạng ít nhất ba lần một tuần cho cược bình thường), nếu vi phạm các thỏa thuận liên minh M8 trực tuyến giải trí và tài khoản lưu trữ và có quyền chấm dứt tất cả hoa hồng kiếm được trong game.
  5. Đại lý các thành viên của Liên minh đã bị cấm vì vi phạm các quy định M8 thưởng thức trò chơi giải trí trực tuyến, giải trí trực tuyến hoặc M8 trở lại tiền gửi cho các thành viên, M8 trực tuyến giải trí sẽ không chỉ định ủy ban tương ứng với các liên minh môi giới. Như tiền gửi thành viên Quyền liên minh với thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng là đối tượng kiểm toán, M8 trực tuyến giải trí hoa hồng liên quan giữ lại cho đến khi hoàn thành công việc kiểm toán.
  6. Các điều kiện hợp đồng sẽ được trong giải trí thông báo M8 trực tuyến sau khi nhận đại lý để gia nhập Liên minh bắt đầu. M8 giải trí trực tuyến và giao nhận Liên minh có thể chấm dứt Hiệp định này vào bất cứ lúc nào, trong mọi trường hợp, nếu bạn muốn chấm dứt hợp đồng giao nhận Union, phải trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày thông báo trước bằng văn bản giải trí trực tuyến M8 / email. Hiệu suất ủy Liên minh sẽ xem xét ba tháng thời gian, chẳng hạn như là một proxy Liên minh chưa là thành viên của hợp tác hiện có của các thỏa thuận có thể được chấm dứt bất cứ lúc nào. Các đối tác như vi phạm các quy định hợp đồng, M8 giải trí trực tuyến ngay lập tức chấm dứt hợp đồng.
  7. Trong trường hợp không cấp giấy phép giải trí trực tuyến M8, các đại lý không thể tiết lộ Union và ủy quyền M8 giải trí thông tin liên quan trên mạng, bao gồm cả thông tin phản hồi thu được Đại lý Liên minh, báo cáo tiền thưởng, tính toán; Quyền Liên minh nghĩa vụ tiếp tục thực thi các tập tin bí mật sau khi chấm dứt hợp đồng và thông tin bí mật.
  8. Sau khi chấm dứt hợp đồng, các đại lý và các Liên minh M8 giải trí trực tuyến sẽ không cần phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hai bên. Chấm dứt hợp đồng và sẽ không dỡ bỏ nghĩa vụ liên quan trước khi chấm dứt hợp đồng sẽ đáp ứng.

  9. Phương pháp tính thưởng hoa hồng
   Thành viên đã đăng ký phải đăng nhập và ấn vào công cụ "My wallet " . Thành viên có thể sử dụng các công cụ chia sẻ để thúc đẩy trang web . Các phương tiện chia sẻ là :

   Facebook , blog , QQ , Wechat , Whatsapp , e -mail , diễn đàn , các trang web , tin nhắn SMS , vv

   Các thành viên đã trở thành môi giới cho chúng tôi bằng cách thúc đẩy phát triển trang web và thu hút được các thành viên mới sẽ được hưởng hoa hồng theo đầu khách mà mình thu hút được , và đó là khoản hoa hồng trọn đời. Khi bạn giới thiệu thành viên mới thành công, bạn sẽ là "cấp trên" và những thành viên bạn giới thiệu sẽ tạm gọi là "cấp dưới".

   Hoa hồng của môi giới sẽ được tính trên tổng thu nhập của tất cả các thành viên mới được thu hút, tuyển mộ vào của một tuần, hệ thống sẽ tính toán mức chi tiền thưởng ( % ) cho thành viên môi giới kiếm được.

   Hoa hồng cổ tức "cấp dưới" sẽ được ghi có vào mỗi ngày mùng 1 hàng tháng vào 1h chiều vào tài khoản "cấp trên" . Yêu cầu tối thiểu "cấp trên" phải có trên 5 thành viên ("cấp dưới") tích cực trong tháng để đủ điều kiện để tính toán hoa hồng . Ngoài ra: Tối thiếu thành viên cấp dưới của một đại lý phải là 5 thành viên, thành viên hợp lệ bao gồm đại lý và tuyến dưới là thành viên tích cực có tổng số tiền nạp hàng tháng từ 1.000.000 trở lên.

   Thể Thao / Casino
   Tổng Tiền thắng Hoa hồng Tổng Tiền thắng Hoa hồng
   0 ~ 100,000,000 30%
   100,000,001 ~ 1,000,000,000 40%
   1,000,000,001~ 9,999,999,999 50%


   Đá Gà
   Tổng Tiền thắng Hoa hồng Tổng Tiền thắng Hoa hồng
   0 ~ 100,000,000 30%
   100,000,001 ~ 1,000,000,000 40%
   1,000,000,001~ 9,999,999,999 50%

   Cách tính: Tiền thắng cược của thành viên "cấp dưới" sẽ không được tính vào hoa hồng của "cấp trên". Hoa hồng của cấp trên chỉ được tính dựa vào tiền Thua Cược của thành viên cấp dưới.

   Ví dụ : Công ty thắng: 100,000,000 - 20,000,000 (tiền thưởng & tiền hoàn trả)

   ( 100,000,000 - 20,000,000 ) x 30 % = 24,000,000 (hoa hồng )