Hướng dẫn chi tiết xem vảy gà chọi có hình manh họa hay

    Để có thể xem vảy gà chọi có hình minh họa, trong bài viết dưới đây sẽ đưa ra cụ thể với từng chi tiết nhỏ một. Bạn có thể tham khảo để lựa chọn gà chọi cho mình với những đặc điểm về vảy gà được tốt nhất.

    Điều thứ nhất cần biết để xem vảy gà chọi:

    Điều đầu tiên bạn cần chú ý đến đó là đặc điểm của những loại vảy như: phủ đia, án thiên, vấn cán. Thì trong đó với loại vẩy được thể hiện chi tiết đặc điểm như dưới đây: + Án thiên (tức là tốt): đây chính là loại vảy của hàng nội và hàng ngoại được đối diện với nhau dính lại nằm ở gần sát với gối sau những vảy đệm. + Án vân (là khá tốt): loại vảy này giống với vảy án thiên và được nằm ở ngay sau vị trí của vảy án thiên. + Án tâm (là khá tốt): vảy này cũng khá giống với vảy án thiên, vảy án vân và được nằm ở ngay sau vị trí của vảy án vân. + Tam tài án thiên (tức là khá tốt): ba vảy trên được nàm sát với nhau. [caption id="attachment_39" align="aligncenter" width="492"]xem vảy gà chọi có hình minh họa xem vảy gà chọi có hình minh họa[/caption] + Phủ địa (tức là tốt): nó giống như án thiên nhưng nằm sát với chậu trước khi đụng ngón. + Tam tài phủ đia (tức rất tốt): có 3 vảy phủ địa được nằm sát với nhau. + Vấn cán (tùy): giống với án thiên và phủ địa nhưng nó lại nằm khác so với những vị trí trên. Loại vảy này thì được nằm ở trên cựa, thì bạn không nên sử dụng xui rủi không thắng độ, nếu nằm ở dưới cựa thì vẫn có thể sử dụng tốt. Cần chú ý nếu vảy cán này nằm sát ngay vị trí từ vảy thứ 4 trở xuống ngang cửa được gọi là vảy kích giáp thì gà này sẽ cho thắng độ tới già. + Vấn sáo (tức quý): nó cũng khá giống với án thiên và địa phủ nhưng được bắt đầu từ gối xếp dọc cho xuống chậu. Những gà mà có vẩy này thì khá quý hiến, lanh lẹ tinh ranh và cho ra đòn rất chính xác.

    Tiếp đến thì ta xét đến những loại giáp:

    + Độc giáp (tùy): đây là loại vảy to hơn khá nhiều so với những loại vảy khác, nếu nó nằm ở ngay cựa thì đó là gà tốt, còn nếu vảy này mà nằm ở ngay chỗ khác thì gà cũng bình thường. + Liền giáp (tùy): đây là hai vảy bình thường được dính lại với nhau. Nếu nằm ở hàng thành thì gà này khá xấu và không tốt, nhưng nếu nằm từ hàng thứ tư kể từ gối xuống thì vẫn có thể dùng được, còn nếu nằm ở ngay cựa thì gọi là kịch biên tức là gà tốt. Nếu nằm ở hàng quách tức hàng nôi thì được gọi là liên giáp nội, nếu gà mà có vảy này thì đó là gà tốt nên dùng. + Đại giáp (tốt): nó chính là loại có 3 vảy bình thường được dính lại với nhau. Nếu nằm ở ngay hàng thành còn được gọi là đại giáp ngoại, còn nếu nằm ở hàng quách thì còn được gọi là đại giáp nôi. Những gà mà có vảy này thì khá dũng mãnh cựa đâm đòn dữ dội.